GENERELLE BETINGELSER

BETALINGSBESTEMMELSER:

Betaling af rejsen kan foretages via gebyrfri bankoverførsel til vores bankkonto som er oplyst på ordrebekræftelsen.

Ved tilmelding af rejser indtil 60 dage før afrejse, indbetales depositum på kr. 2.000,- pr. rejsedeltager. Depositum forfalder 7 dage efter bestilling.

Afbestillingsforsikring (Se afsnit) ved sygdom skal indbetales samtidigt med depositum.

Restbeløbet skal være indbetalt senest 60 dage før afrejse, eller samtidig med depositum såfremt rejsen bestilles senere end 60 dage før afrejsen. Rejsedokumenterne vil normalt blive fremsendt umiddelbart efter, at vi har registreret din slutbetaling og normalt senest 7 dage før afrejsen. Såfremt fristen for indbetaling af restbeløbet ikke er overholdt, vil man ikke være sikret mod ekstraordinære prisstigninger frem til afrejsen.

Rejsens pris er beregnet på grundlag af gældende tariffer, afgifter og valutakurser. Vi forbeholder os derfor ret til inden afrejsedagen at foretage prisændringer, som skyldes ændringer i transportomkostninger (f.eks. brændstofpriser), skatter, afgifter eller gebyrer (f.eks. lufthavns-, start- eller landingsafgifter) eller valutakurser, som er anvendt til beregning af prisen for den pågældende rejse.

Hvis prisen forhøjes mere end 10%, er kunden berettiget til at annullere rejsen og få indbetalte beløb refunderet. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles os umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen.

Kunden skal underrettes om eventuelle prisstigninger snarest muligt og senest 20 dage før rejsedagen ved skriftlig meddelelse til den ved indtegningen eller senere af den rejsende oplyste adresse.

MINIMUM ANTAL DELTAGERE

For at rejsen kan gennemføres, kræves et minimum antal deltagere. En afgang kan pga. manglende tilslutning blive aflyst op til 5 uger før afrejse. Erfaringsmæssigt er størstedelen af vores rejser udsolgt i god tid før afrejse.

Hvis en rejse må aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb ekskl. tegnede forsikringer.

AFBESTILLINGSFORSIKRING VED SYGDOM:

Det anbefales, at der tegnes en afbestillingsforsikring, der dækker i tilfælde af afbestilling på grund af sygdom (lægeattest skal forevises).

AFBESTILLING

Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, se endvidere pkt. d) reglerne er gældende pr. person:

a) Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte rejsedag tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (kr. 2.000)

b) Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte rejsedag, beregnes 60% af rejsens pris.

c) Ved afbestilling senere end 21 dage før den aftalte rejsedag, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling (dette gælder også hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas eller andre nødvendige rejsedokumenter), har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling.

Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

d) Ved afbestilling i tilfælde, hvor der er tale om flyvning med rutefly og vi ikke kan få refunderet flybilletten fra flyselskabet, har vi ret til at beregne os, hvad der svarer til flybillettens pris samt depositum (kr. 2.000). Vi skal overfor kunden dokumentere, at flybilletten ikke kan refunderes

REJSEFORSIKRING:

Alle rejsende er selv ansvarlige for, at være behørigt forsikret. Vi anbefaler, at der tegnes forsikring, som dækker omkostninger og eventuel hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykke, bagage, ansvar m.m. Undersøg om en sådan forsikring allerede er inkluderet i din indboforsikring eller gennem dit kreditkort.

EU
Den offentlige sygesikring dækker i EU. Det anbefales dog i nogle tilfælde at købe en udvidet rejseforsikring, der bl.a. dækker hjemtransport.

KUNDENS ANSVAR:
Kunden er forpligtet til at have sørget for alle nødvendige dokumenter herunder pas til rejsens gennemførsel. Vi gør opmærksom på, at det er meget vigtigt, at dit navn(e) på billetten stemmer overens med navnet i dit pas. Kunstnernavne og mellemnavne må ikke benyttes som efternavne. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem pas og billet, kan afrejse nægtes uden ansvar for flyselskab og arrangør, og afvisningen vil blive betragtet som afbestilling fra kundens side.